บีโอไอนำทีมผู้บริหารหารือหอการค้าฯ เร่งดึงลงทุนขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจใหม่ “สนั่น” ชงปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ ปลดล็อกอุปสรรค

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เลขาธิการบีโอไอนำทีมผู้บริหารเข้าพบหอการค้าไทย หารือแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่ พร้อมยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มุ่งอำนวยความสะดวก เข้าถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน ด้านหอการค้าฯ เสนอปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ ปลดล็อกอุปสรรค พร้อมร่วมมือบีโอไอเร่งดึงการลงทุน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ได้นำคณะผู้บริหารบีโอไอเข้าพบและหารือกับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร โดยได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างบีโอไอกับหอการค้าไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการลงทุน มุ่งสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวว่า บีโอไอมองเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน เพื่อผนึกกำลังกันผลักดันให้เกิดการยกระดับภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนที่จะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใน 5 ปีข้างหน้าภายใต้ 3 แนวคิด Innovative, Competitive และ Inclusive อีกทั้งจะร่วมมือกันผลักดันการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน และเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้บีโอไอและหอการค้าไทยจะจัดตั้งกลไกการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ได้เข้าถึงมาตรการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ต่างๆของบีโอไอด้วย

ทั้งนี้ประเด็นสำคัญในการหารือร่วมกับหอการค้าไทยคือ การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ และประตูการค้าการลงทุนของภูมิภาค การยกระดับ SMEs ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น สามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตระดับโลก และพร้อมปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการสนับสนุนให้บริษัทใหญ่ที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนา SMEs รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนจากประเทศต่างๆ หอการค้าฯ เห็นด้วยกับบีโอไอที่ต้องทำกิจกรรมในเชิงรุกเพื่อดึงดูดต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะประเทศเป้าหมาย เช่น จีน ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จะทำให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ประสบความสำเร็จ

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เลขาธิการบีโอไอมีความตั้งใจที่จะมีมาตรการใหม่ๆในการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ Startup รวมถึงการดึงต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยหอการค้าฯ พร้อมจะให้ความร่วมมือกับบีโอไอในการศึกษาและวิจัย สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด ทำงานในเชิงรุก และต้องทำทันที เช่น การจัดโรดโชว์เพื่อดึงดูดการลงทุน ถ้าทำได้ในปีหน้าจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด”

สำหรับหอการค้าไทยฯได้นำเสนอประเด็นเพื่อหารือร่วมกับบีโอไอในครั้งนี้อาทิ การเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมตลอด Value Chain การให้สิทธิประโยชน์กิจการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง การขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง และสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนรูปแบบ Co-Investment เป็นต้น นอกจากนี้หอการค้าฯจะตั้งคณะทำงาน เพื่อสื่อสารไปยังผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มต่างๆ รวมทั้งเสนอให้มีการปรับสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมตามพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน