15 หุ้นพลังงานไฟแรงจัด ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปีกระฉูดเกินกว่า 10%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ในปี 2565 ตลาดหุ้นยังคงผันผวนต่อเนื่อง แต่ทว่าหุ้นกลุ่มพลังงานหลายตัวที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนยังคงทำผลตอบแทนด้านราคาในระดับที่น่าพอใจ อาจได้รับแรงหนุนราคาน้ำมันโลกดีดกลับ ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศช่วงปลายปีฟื้นตัว รวมทั้งการออกมาตรการรัฐกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว จึงทำให้ภาพรวมดีขึ้น หุ้นในกลุ่มพลังงาน 68 หลักทรัพย์ พบว่า มีผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปีเกินกว่า 10% อยู่ 15 หลักทรัพย์ (ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ ณ 4 พ.ย.2565)

1.ESSO (บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย))ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +98.64% (จากราคา 7.35 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 14.60 บาท เพิ่ม 7.25 บาท ดาวน์ไซด์ 3.91% จากราคาเป้าหมาย 14.05 บาท) มาร์เกตแคป 50,528.53 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 15.00/7.15 บาท ค่า P/E 3.37 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A

2.PTTEP (บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +62.71% (จากราคา 118.00 บาทขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 192.00 บาท เพิ่ม 74.00 บาท ดาวน์ไซด์ 4.21% จากราคาเป้าหมาย 184.25 บาท) มาร์เกตแคป 762,237.20 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 194.50/113.00 บาท ค่าP/E 11.56 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.60%

3.SUSCO (บมจ.ซัสโก้) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +54.32% (จากราคา 3.24 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 5.00 บาท เพิ่ม 1.76 บาท อัปไซด์ 23.66% จากราคาเป้าหมาย 6.55 บาท) มาร์เกตแคป 5,250.00 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.15/3.10 บาท ค่า P/E 13.82 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.60%

4.AGE (บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +54.06% (จากราคา 3.14 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด4.30 บาท เพิ่ม 1.16 บาท อัปไซด์ 25.86% จากราคาเป้าหมาย 5.80 บาท) มาร์เกตแคป 4,677.33 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.50/2.44 บาท ค่า P/E 4.08 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.28%

5.BCP (บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +32.67% (จากราคา 25.25 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 33.50 บาท เพิ่ม 8.25 บาท อัปไซด์ 7.07% จากราคาเป้าหมาย 36.05 บาท) มาร์เกตแคป 46,126.93 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 37.00/24.00 บาท ค่า P/E 3.44 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 5.97%

6.SPRC (บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +25.51% (จากราคา 9.80 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 12.30 บาท เพิ่ม 2.50 บาท อัปไซด์ 4.65% จากราคาเป้าหมาย 12.90 บาท) มาร์เกตแคป 53,331.60 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.50/8.20 บาท ค่า P/E 3.70 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.45%

7.LANNA (บมจ.ลานนารีซอร์สเซส) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +24.34% (จากราคา 15.20บาทขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 18.90 บาท เพิ่ม 3.70 บาท )มาร์เกตแคป 9,922.49 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 24.60/15.00 บาท ค่า P/E 3.52เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 8.47%

8.BAFS (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +23.53% (จากราคา 25.50 บาทขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 31.50 บาท เพิ่ม 6.00 บาท ยังเหลืออัปไซด์ 8.06% จากราคาเป้าหมาย 34.26 บาท) มาร์เกตแคป 20,081.13 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 32.75/24.10 บาท ค่า P/E N/Aเท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A

9.NOVA (บมจ.โนวา เอมไพร์) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +22.00% (จากราคา 10.00 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 12.20 บาท เพิ่ม 2.20 บาท) มาร์เกตแคป 2,073.38 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 17.50/9.00 บาท ค่า P/E 13.52 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A

10.BANPU (บมจ.บ้านปู) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +21.70% (จากราคา 10.60 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 12.90 บาท เพิ่ม 2.30 บาท อัปไซด์ 24.12% จากราคาเป้าหมาย 17.00 บาท) มาร์เกตแคป 109,058.68 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 15.00/10.10 บาท ค่า P/E 3.63 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.48%

11.SCN (บมจ.สแกน อินเตอร์) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +18.27% (จากราคา 2.08 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 2.46 บาท เพิ่ม 0.38 บาท) มาร์เกตแคป 2,952.00 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.96/1.91 บาท ค่า P/E 8.87 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.24%

12.TOP (บมจ.ไทยออยล์) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +15.66% (จากราคา 49.50 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 57.25 บาท เพิ่ม 7.75บาท อัปไซด์ 9.13% จากราคาเป้าหมาย 63.00 บาท) มาร์เกตแคป 127,887.09 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 63.25/46.25 บาท ค่า P/E 3.23 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.15%

13.DEMCO (บมจ.เด็มโก้) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +14.74% (จากราคา 3.80 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 4.36 บาท เพิ่ม 0.56 บาท อัปไซด์ 8.79% จากราคาเป้าหมาย 4.78 บาท) มาร์เกตแคป 3,184.30 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.72/2.72 บาท ค่า P/E N/A เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.69%

14.GULF (บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +10.93 % (จากราคา 45.75 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 50.75 บาท เพิ่ม 5.00 บาท อัปไซด์ 18.15% จากราคาเป้าหมาย 62.00 บาท) มาร์เกตแคป 595,457.36 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 57.25/39.00 บาท ค่า P/E 62.31 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.87%

15.ETC (บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์) ผลตอบแทนด้านราคาตั้งแต่ต้นปี 65 อยู่ที่ +10.81% (จากราคา 2.96 บาท ขยับขึ้นมาล่าสุด ณ 4 พ.ย.65 ปิด 3.28 บาท เพิ่ม 0.32 บาท) มาร์เกตแคป 7,347.20 ล้านบาท ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.00/2.68 บาท ค่า P/E 38.53 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A

เป็นที่น่าสังเกตุว่า ใน 15 อันดับนี้มีหุ้นกลุ่มโรงกลั่นติดอันดับถึง 4 หลักทรัพย์จาก 7 หลักทรัพย์ และหุ้นกลุ่มถ่านหินติดอันดับถึง 3 หลักทรัพย์จาก 4 หลักทรัพย์ ทำให้หุ้นโรงกลั่น-ถ่านหินน่าจับตาอย่างยิ่งในอนาคต